Lach je Fit

De lach uitbundig laten klinken

Lachwandeling

Lachwandeling in het groen
Lachen, wandelen 

Een lachwandeling is een aanrader omdat het buiten is, tussen de bomen en het groen. Het is een wandeling in de frisse lucht  met een afgesproken begin- en eindpunt. Als groep gaan we een stukje wandelen en tussendoor doen we lachoefeningen. Lachen met elkaar is inspannend, maar brengt ontspanning. Je kan ervaren hoe lachen je meer plezier en ontspanning geeft.

Door veel verschillende spelvormen ervaar je interactie met de andere deelnemers. Je merkt dat samen lachen kan bijdragen aan het versterken van het saamhorigheidsgevoel. Tijdens de wandeling doen we een warming up met ademhalingsoefeningen afgewisseld met lachspelletjes. Ook doen we rek en strekoefeningen. Tot slot een lachmeditatie en relaxatie. Samen lachen doet samen werken. Begeleiding door lachcoach Henny Strijker. Bij grote groepen zijn er meerdere lachcoaches beschikbaar. Minimaal tien deelnemers voor dit arrangement.

Locatie
De Lachwandeling Start bij de Duizendmeterweg van het Amsterdamse bos (gratis parkeerplaats). Verzamelen  bij de tweede kiosk. Eindpunt is bij de kanovijver. In overleg zijn er ook andere plekken mogelijk. Op een samen te kiezen locatie in Amsterdam. Bijvoorbeeld het Erasmuspark, Rembrandtpark, Westerpark of het Amsterdamse bos en andere parken.

Duur:

  • lachwandeling 60 min.

De boeking gaat altijd door. Ook bij regen. Maar bij hagel en ijzel kan de boeking geannuleerd worden.
Te boeken in de periode van Maart t/m Oktober.

Zie ook lachjefitworkshop (heel geschikt voor grote groepen).

English below

A laughterwalk is recommended because it is outside, between the trees and the greenery.  It is a walk in the fresh air with an agreed start and end point.

As a group we go for a walk and in between we have fun exercises. Laughing with each other is stenuous, but it brings relaxation. You can experience how laughter gives more pleasure and relaxation. Through many different game forms you experience interaction with the other participants, You notice that laughtertogether can help to strengthen the sense of togetherness.

During the walk we do warm up with breathing exercises alternated with laughtergames. We also do stretching exercises with a smile. Finally a laughter meditation and relaxation. Laughing together makes work together. Supervision by laughtercoach Henny Strijker

Minimum ten participants for this package.

Location:

The laughterwalk starts at the Duizendmeterweg (free parking). Gather at the second kiosk. End point the kanovijver.

Welcome aboard!

Lachen verwarmt en is gezond. Kom jij ook met je groep?

Foto's door: Jeroen Paling